top of page

Neuro Linguistic Programming – NLPNLP, Yaşam Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Kişisel İmaj Koçluğu, Kişisel Farkındalık ve Öz şefkat ile ilgili blog serimin ilkine hoş geldiniz.

Bu bloğumda sizlere NLP Nedir’i anlatmak ve açıklamak istiyorum.

Daha başarılı nasıl olurum, tramvalarımdan nasıl arınırım, iç dünyamı nasıl dengelerim veya yaşantımda duygularımı nasıl kontrol ederim. Her gün binlerce insan kendilerine bu soruyu soruyor, araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların sonuçlarından bir tanesi de Neuro Linguistic Programming.

Bu blog size NLP ile ilgili aklınızdaki tüm soruların cevaplarını verecektir. Hazırsanız önce NLP’nin öyküsü ile başlayalım.


‘’ NLP, dünyadaki başarılı düşünce ve eylem kalıplarının araştırılıp-kullanılmaları için planlanmış olan bir hızlı öğrenme stratejisidir. John Grinder’’‘’NLP, ardında bazı tekniklerin izlerini bırakan bir tavır ve yöntembilimdir. Richard Bandler’’


NLP’nin Tanımı


Richard Bandler’in ifadeleri ile ‘’NLP’nin temsil ettiği şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarda Psikolog ve Sosyal Hizmet Görevlisi NLP’yi bir ‘’terapi’’ gibi yorumlayarak kullandıkları halde, NLP’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur. Zaten NLP’cilerin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.’’

Neuro Linguistic Programming yada kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.

NLP, bir davranış biçimidir; yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır.

NLP, bir yöntemdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir.

NLP, değişim sanatıdır. NLP, beynin kullanma kılavuzudur. NLP, başarının teknolojisidir.

Nöro Linguistik Programlama (NLP) “kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi”, “öznel deneyim araştırması” olarak adlandırılmıştır. NLP, vasat sonuçlar ya da başarısızlık doğuran eylemlerimiz ile başarı ya da mükemmellik gerektiren edimlerimiz arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olur. NLP, “İyi yaptığım bir şeyi nasıl yapıyorum?”, “Onu nasıl daha iyi yapabilirim?”, “Başkalarında hayranlık duyduğum becerileri nasıl kazanabilirim? “gibi sorulara hitap eder. Şurası önemlidir ki NLP gözlemlenebilir davranışla sınırlı değildir. Düşünme biçimimizi, yani tüm deneyim ve eylemlerimizi kontrol eden zihinsel süreçleri de içerir. İnsanın deneyiminin (aslında motivasyonunun) tüm yapısıyla ilgilenerek, bir davranışla sonuçlanan düşünce süreçlerini, duyguları ne inançları şekillendirmeye çalışır. Özellikle başkalarıyla olduğu kadar kendimizle iletişimimizle ilgilidir."Merak, yüce ve cömert beyinlerde ilk ve son duygudur." Samuel Johnson


NLP’nin Gelişim Süreci ve Öyküsü


NLP bir dil uzmanı olan John Grinder ve bir matematikçi olan Richard Bandler tarafından California Üniversitesinde 1970’lerin başlarında geliştirilmiştir. Bu iki araştırmacı dilin bireyler üzerindeki etkisi ve onların davranışları üzerinde değişime neden olan etkisi üzerinde çalışarak ve dil bilimi ve psikoloji alanındaki uzmanlıklarını kullanarak Nöro Linguistik Programlama olarak adlandırdıkları gelişmiş iletişim modelini gelişmiş bilgisayar teknolojisiyle birleştirmişlerdir.

Psikoterapistlerin gerçekte değişimin nasıl yapılabildiğini açıklamalarıyla NLP kavramı geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda elde edilen ilk sonuçlar uyumunun nasıl geliştirildiğinin yöntemi, ilgili sorulara nasıl cevap verdiği (meta model), uygun koşullarda faydalı kaynakların nasıl kullanıldığı, değişim perspektifinin nasıl olduğu ve farklı düşünce stillerinde nasıl kullanıldığı (sanal denetim), devinimsel, dijital ve hipnotik dil modellerinde nasıl kullanıldığı (Milton Modeli) ile ilgiliydi. Daha sonraları ise, iletişim ve davranışsal değişim alanındaki modeller ve kullanılan araçların bir toplamı olan bilişsel bilim ve destek psikoloji gibi değişik alanlardaki modellerin çoğu NLP’nin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.


NLP’ nin Temelleri


1. Siz: Duygusal durumunuz ve beceri seviyeniz

2. Varsayımlar: NLP’nin ilkeleri

3. Uyum: İlişkilerin kalitesi

4. Sonuç: Ne istediğinizi bilmek

5. Geri Bildirim: İstediğiniz şeye gerçekten ulaşıp-ulaşmadığınızı nasıl anlarsınız?

6. Esneklik: Eğer şu anda yaptığınız şey işinize yaramıyorsa, başka bir şey yapın !


‘’ Hayal edebiliyorsan, başarabilirsin. Eğer hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.’’ William Arthur Ward


NLP Ne Hedefler


• İletişim

• İçsel deneyim

• Dilin etkileri

• Üstün davranışı biçimlendirme

• Beynimizi nasıl kullanırız Bir davranış bilimi olarak NLP'nin kapsamı içinde şunlar vardır (Alder, 2004:24);

• Bir bilgi sistemi-epistemoloji

• Bilgi ve değerlerin uygulanması için yöntem ve süreçler-metodoloji

• Bilgi ve değerleri uygulamak için gerekli olan araçlar-teknoloji

NLP'yi bütünselliğinden ve ruhsallığından arındırarak salt teknoloji olarak sunmamak gerekir. Aslında NLP kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklanmaya sadece birey bazında değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir üyesi olarak bireyi anlamaya yönelik bir çerçeve sunar. NLP, bütünsel bakış açısını koruyarak detaylara odaklanma yöntemidir. Bireysel özdeğişimi, kendin olmayı mümkün kılan, iç iletişimi maksimize eden bir araçtır. Herkes kendi içindeki yetenekleri, potansiyel gücü kullanmak ister. Amaç, bireyin kendisinin en iyi versiyonu olabilmesidir (NLP Dünyası, 2006)

NLP'nin temel amaçlarından biri, tam öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamaktır.

İnsan beyni süzgeçler kullanarak üç unsurun kodlarını çözmeye çalışır. Bunlar genelleme, anlam kayması ve anlam kaybıdır. Diğer bir deyişle, görüntüler, sesler ve hislerin deneyimlere, duygulara, inançlara, kavrayışlara ve 'doğruya'- bir insanı ayakta tutan şeylere- nasıl dönüştüklerini anlamaya çalışır.


‘’ Düşünmek, bir insan özelliğidir.’’ Noam Chomsky


NLP Faydası Nedir ?


· Sınırlayıcı düşüncelerin üstesinden gelmenizi sağlar.

· Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmanızı, ilgi ve çalışma alanınıza uygun yönetim biçimini bulmanızı sağlayacak bilgi dağarcığınız oluşur

· Amacınız ve değerleriniz hakkında netlik kazanmanıza yardımcı olur

· Daha fazla özgüven kazanmanıza olanak sağlar

· Karakter olarak zor insanları yönetmenize yardımcı olur

· Problemleri çözmek için yeni stratejiler geliştirmenize yardımcı olur

· Liderlik yeteneklerinin güçlendirilmesine olanak sağlar

· Davranış kalıplarını kırmanızı sağlar

· Koçluk becerilerinizi geliştirir


‘’ NLP, konuştuğumuz dili geliştirerek, duyularımızla anlama şeklimizi biçimlendirerek, kabul edilebilir veya edilemez fikirlerinizi programlamanıza destek olur. Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında size destek sağlar.’’ Merve Yalım Toprakhisar


Lütfen beni Coachsea'da bulun:

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page