top of page

DÜŞÜNDÜKLERİMİZ VE AKTARDIKLARIMIZ


Düşünce Nedir?

Düşünce adını verdiğimiz kavramı, beyindeki hücrelere ulaşan elektro-kimyasal sinyallere verilen biyo-kimyasal tepkilerin tümü olarak açıklayabilmemiz mümkün. Yani düşündüğünüz şey, tamamen bunun için özelleşen hücrelerin meydana getirdiği beyinsel tepkimelerden oluşuyor.

Aktarmak Nedir?

Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere geçirmek.


Bizler düşüncelerimizi yazılı ya da sözlü olarak aktarırız. Günlük hayatımızda bunu dil ile yaparız. Dil bir iletişim aracıdır. Dili kullanma becerisi bireyin iletişim sınırlarını oluşturan temel bir değişkendir.

İletişim, en az iki kişiyle gerçekleşen bir etkileşimdir. İletilen bir mesaj, duyu organlarınca alınır ve duyu sinirleriyle sinir akımları halinde beyne gönderilir. İleti, beyinde duyu halinde dönüştürülerek algılanır. ‘’Algılanan bu ileti, alıcının beyin hücrelerinde iz bırakır. Buna da ‘YAŞANTI’ denir.


Etkili bir iletişim için, konuşanın, anlatmak ve paylaşmak istediğini en iyi ve etkili biçimde anlatabilecek simgeleri seçme ve bunları uygun kanalla dinleyene iletmesi sorumluluğuna koşut olarak; dinleyenin de bu simgelerin neyi anlattığını kavraması ve simgeleri konuşanın kafasındaki anlama uygun bir biçimde anlamlandırması sorumluluğu vardır. Yani bizlerin düşündüklerimi aktaramıyorum demesi kadar basite indirgenecek bir durum yoktur ortada. Bizler anlatırız fakat karşımızdaki kişinin bunları doğru anlaması bir o kadar önemlidir.‘’Uçaktan ve motordan hiç anlamayan yolcuya uçağın neden bozulduğunu açıklamaya çalışan bir pilot, yolcuyla aynı dili konuşsa bile, oldukça çaresizdir.’’ Oya Adalı


‘’ Çünkü anlamak bir ortak dili gerektirir

Ortak dil ise, ortak yaşam/ortak bilgi/ortak düş/kimi yerde de ortak düşüş demektir.

Ortak değilse bile, yakın/benzer/gibi. Diye anlatır.’’ (Özdemir, 1995/25)


Düşünme

Düşünme, kavramlar ve kavramların yerini tutan sözcüklerle yapılır. Bu nedenle, dilden soyut ya da dile dayanmayan bir düşünce olanaksızdır. Dil ve düşünme arasında birbirini tümle yen bir ilişki vardır. Bu nedenle, okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dilsel etkinliklerin başarısı; ancak, düşünsel bir süreci içermesiyle olanaklıdır. Bu bağlam içinde, genel bir değerlendirmeyle, insanlaşmanın, insan olmanın en etkili yollarından birinin doğru düşünüp doğru anlatmak ve doğru anlatmak olduğu söylenebilir. Düşünme dilden daha kapsamlı bir süreçtir. Hangi dil olursa olsun bütün diller düşünme sistemine dayanır. Bir insanın ya da ülkenin düşünme sistematiğini dil kullanımından anlayabiliriz. Hem dil hem de düşünme birlikte gelişirler. Dünyamızın sınırlarını, dilimiz ve düşünme becerilerimiz belirlemektedir.


İfade Etme

Kişinin karşısındaki kişi ya da kişilere arzu, istek ve fikirlerini açık ve net olarak iletebilme biçimine kendini ifade etmek denir. Kişiler arasında doğru veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesinden ötürü ifade etmenin sosyal, akademik ve iş hayatındaki rolü oldukça büyüktür.


3 şekilde kendimizi ifade etme becerimizi geliştirebiliriz;


Anlama

Anlayan bir birey; eski ve yeni edinimlerini birleştirerek sonuç niteliğinde yeni bir bilgi üretir. Başkasının duygu, düşünce ve isteklerini sezebilir, empati yapabilir, yararlanır, açıklar, olayın gerçek yönünü anlar, vakıf olur. Anlayan birey; anladığı şeyi kendi cümleleriyle anlatabilir, yorum yapabilir ve tahminde bulunabilir.

Anlatım

Yaşamının her alanında uyarıcıları doğru algılayıp anlamlandıran ve kendini doğru, etkili ve güzel bir şekilde ifade eden bireylerin yetişmesi, düşünme ile bütünlük içinde hareket eden vazgeçilmez bir araçtır. Düşündüklerini dile getirme, anlatım ile olasıdır.

Düşündüklerini ifade eden bir birey; açıklar, izah eder, belirtir, inandırır, nakleder, mantık kurar, doğru telaffuz eder, vurgu ve tonlamalarda bulunur, doğru kelimeler seçer, düşündüklerini anlatmada, vücut dilini, yazı dilini ve sözlü anlatım dilini birlikte ve etkili kullanır, şekil- sembol-resim kullanır, dolaylı- imalı ve nükteli anlatımlarda bulunabilir, anlatımda teknoloji ve görsel materyallerden yararlanır, düşüncelerini dışa vurur.

Hikâyeler Yoluyla Düşünme

Hikâyeler yoluyla düşünme, hayal dünyası çok geniş olan bireyin düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eşsiz bir etkiye sahiptir. Bireyin yorum yapma, anlamı açıklama, bilgileri organize etme, hayatla ilişkilendirme, neden- sonuç ilişkisi kurma, ana fikir çıkarma becerileri gelişir. En önemlisi bireyin başından bir olay geçmediği halde geçmiş gibi tecrübe ve bilgi edinebilir, üzerinde düşünebilir.Düşündüklerimiz ile aktardıklarımızın farklı olmasının sebebi, dinleyicinin bizi anlayıp-anlamayacağından kaynaklanan şüphelerimizdir. Düşünce tarzımızı değiştirip, konuşmamızın akışına göre anlatmak istediklerimizi farklı yollarla anlatabiliriz. Kontrol tamamen bizim elimizde.


Bu bloğumu çok değerli bir arkadaşım için kaleme aldım. Konusunu kendisi belirledi. Hepimize fayda sağlaması umuduyla.

Merve Yalım Toprakhisar

Benimle ön görüşme yapmak için veya daha fazla bilgi almak için lütfen web siteme bakın:

https://www.gizilcoach.com/


Lütfen beni Coachsea'da da bulun:

https://www.coachsea.com/directory-profile/merve-yalim-toprakhisar/

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page